หน้าที่ จป. หัวหน้างาน และการอบรม จป หัวหน้างานออนไลน์

อบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์

วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ จป. หัวหน้างานและการอบรม จป หัวหน้างานออนไลน์ แหล่งข้อมูลข่าวสารดีๆ เกี่ยวกับ จป. ที่คุณไม่ควรพลาด แต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ จป. หัวหน้างานกันก่อนดีกว่า ตำแหน่งนี้คืออะไร กิจการใดบ้างที่ต้องมี แล้วถ้าไม่มีล่ะ ผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าทุกคนคนพร้อมแล้ว เราตามไปดูกันเลย

จป. หัวหน้างาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ปี พ.ศ. 2549 ได้กำหนดประเภทกิจการที่ต้องมี จป. หัวหน้างาน มีดังนี้

 • เหมืองแร่ โรงงาน คลังสินค้า งานก่อสร้าง โลจิสติกส์ และ สถานีบริการน้ำมัน ที่มีลูกจ้าง 2 คนขึ้นไป
 • โรงแรม สถานพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถาบันทางการเงิน สถานบันเทิง การกีฬา LAB กายภาพ LAB เคมีชีวภาพ สถานที่สนับสนุน 1-12 กิจการอื่นๆ ตามประกาศ ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป

กิจการใดที่เข้าเงื่อนไข แต่ไม่มีการแต่งตั้ง จป. จะถือว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 มาตรา 56 ต้องมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ เนื่องจากมีการฝ่าฝืนมาตรา 13 มาตรา 16 หรือ มาตรา 32

ก่อนจะไปดูข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการอบรม จป หัวหน้างานออนไลน์ เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่า จป. หัวหน้างาน มีหน้าที่อย่างไรบ้าง

 • สอนวิธีการทำงาน หรือ ปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 • ดูแล กำกับ ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อบังคับ  และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานที่ได้รับผิดชอบ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น โดยอาจมีการทำงานร่วมกันกับ จป. ระดับอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น จป. ระดับเทคนิค/เทคนิคขั้นสูง/ระดับวิชาชีพ
 • ดูแล กำกับ การใช้อุปกรณ์ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแก่ลูกจ้าง
 • ตรวจสอบสภาพการทำงาน อุปกรณ์ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานในแต่ละวัน
 • ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัย
 • ตรวจหาสาเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย พร้อมเสนอแนะแนวทางการป้องกันและการแก้ไข
 • รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ การเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง โดยรายงานนำเสนอให้แก่นายจ้าง
 • ปฏิบัติงานตามที่นายจ้างหรือ จป. บริหารมอบหมาย

การอบรม จป หัวหน้างาน ปัจจุบันผู้ที่สนใจต้องการเข้ารับการอบรมหลักสูตร จป. หัวหน้างาน สามารถเข้ารับการอบรมได้ง่ายๆ กับสถาบันที่ได้รับอนุญาตให้จัดการอบรมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่สะดวกสบายมากขึ้น มีหลายๆ สถาบันเริ่มหันมาใช้วิธีการอบรม จป หัวหน้างานออนไลน์ ผ่านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น เช่น ZOOM ทำให้ผู้ที่สนใจอยากเข้ารับการฝึกอบรม จป หัวหน้างานสามารถลงทะเบียนและอบรมได้ง่ายๆ อยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน ก็สามารถอบรมได้

Jorpor.com เว็บบอร์ด ที่รวบรวมเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับ จป. ที่คุณไม่ควรพลาด มีข่าวสารมากมายมาประชาสัมพันธ์ทำให้คุณไม่พลาดทุกการจัดอบรม จป หัวหน้างานออนไลน์ หรือ จป. ในระดับอื่นๆ สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ Jorpor ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่มีข่าวสารการจัดอบรม จป. มากมาย รวมถึงส่วนลดต่างๆ ที่คุณไม่ควรพลาด นอกจากนั้นยังมีเว็บบอร์ดไว้สำหรับพูดคุย แชร์ไฟล์ แบ่งปันข้อมูล ที่สำคัญมีพื้นที่ให้คุณสามารถประกาศหางาน หรือ ประกาศรับสมัครงาน สำหรับ จป. ด้วย