สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าและส่งออกของแอพสั่งของจากจีน

แอพสั่งของจากจีน

การนำเข้าและส่งออกสินค้า มักจะมีกฎที่ทุกคนต้องทราบและปฏิบัติร่วมกันอยู่ ซึ่งบทความนี้เราได้รวบรวมกฎที่ทุกคนต้องทราบและปฏิบัติร่วมกันในการนำเข้าและส่งออกของแอพสั่งของจากจีนมาฝากกัน แต่กฎที่ทุกคนต้องทราบและปฏิบัติร่วมกันในการนำเข้าและส่งออกของแอพสั่งของจากจีนที่เรานำมาฝากในบทความนี้จะมีกฎที่ทุกคนต้องทราบและปฏิบัติร่วมกันในการนำเข้าและส่งออกของแอพสั่งของจากจีนอะไรบ้างนั้น ต้องตามมาหาคำตอบนั้นไปพร้อมๆ กันในบทความนี้เลย

รวมสินค้าต้องห้ามในการนำเข้าและส่งออกของแอพสั่งของจากจีน

  • สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าและส่งออกของแอพสั่งของจากจีน คือ วัตถุลามก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ หนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้นมา รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่นๆ
  • สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าและส่งออกของแอพสั่งของจากจีน คือ สินค้าอันมีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ
  • สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าและส่งออกของแอพสั่งของจากจีน คือ ยาเสพติดให้โทษ
  • สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าและส่งออกของแอพสั่งของจากจีน คือ เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ย พันธบัตรอันเป็นของปลอมแปลง เหรียญกษาปณ์ที่ทำให้น้ำหนักลดลงโดยทุจริต ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน หรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเป็นของปลอม
  • สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าและส่งออกของแอพสั่งของจากจีน คือ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท เช่น แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (แผ่นดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วิดีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  • สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าและส่งออกของแอพสั่งของจากจีน คือ สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส
  • สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าและส่งออกของแอพสั่งของจากจีน คือ สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

และทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็คือ สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าและส่งออกของแอพสั่งของจากจีน ทั้งนี้ หากคุณกำลังจะนำเข้าสินค้าต้องห้ามในการนำเข้าและส่งออกของแอพสั่งของจากจีนเหล่านี้ คุณจงพึงระวังไว้เลยว่า คุณอาจได้เข้าไปนอนในคุก พร้อมทั้งเสียเงินค่าปรับหลายแสนบาทก็ได้