TRSC

สถานพยาบาลรักษาดวงตา

ปัญหาของใครหลายต่อหลายคนนั้นคงจะหนีไม่พ้นเรื่องปัญหาของสายตา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของสายตาสั้น สายตายาวหรือแม้แต่กระทั่งสายตาเอียง นับได้ว่าเป็นปัญหาที่สามารถเกิดได้กับทุกเพศและทุกวัย เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นสายตาของมนุษย์โดยเฉลี่ยจากเกณฑ์ปกติจะมีความยาวของสายตามากยิ่งขึ้น โดยอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับคนใส่แว่นที่จะต้องพอเขออย่างแน่นอนเลยก็คือการพกพาแว่นตา ซึ่งในบางสถานการณ์อาจไม่สะดวกต่อการพกพา และสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาในระดับที่รุนแรงจะต้องแบกรักน้ำหนักของแว่นที่มากกว่าคนทั่วไป ดังนั้น TRSC International เข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้   TRSC คือ สถาบันเอกชนทางการแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในด้านจักษุแพทย์หรือที่เรียกกันในภาษาชาวบ้านสถานพยาบาลรักษาดวงตาที่มีความเฉพาะทางเป็นอย่างมาก สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับดวงตาด้วยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาดวงตามาหลายปี อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีในการรักษาและผ่าตัดดวงตาที่มีความทันสมัยและมีความเป็นสากลอีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการบริการให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้งานได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง  ประเภทของการรักษาใน TRSC  TRSC เป็นสถานพยาบาลที่สามารถรักษาดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเภทของการตรวจนั้นมีอย่างครอบคลุม โดยประเภทของการตรวจจาก TRSC จะมีการตรวจอยู่ […]

Read More →