ขวดน้ำพลาสติก

ขั้นตอนในการผลิตขวดน้ำพลาสติก

ขวดน้ำพลาสติกที่เรามักซื้อตามร้านสะดวกซื้อเพื่อดื่มนั้นกว่าจะมาเป็นขวดบรรจุน้ำเปล่าหรือน้ำชนิดใด ๆ ให้เราได้ดื่มนั้น ต้องผ่านวิธีการทำหลากหลายขั้นตอนซึ่งในกระบวนการผลิตขวดน้ำพลาสติก โดยทั่วไปมีทั้งหมดสี่ขั้นตอนโดยประมาณ ได้แก่ การปั้นให้ขึ้นรูปขวด การขึ้นรูปเป่าแบบยืด การหลอมขวด และสุดท้ายคือการบรรจุ 1. การฉีดแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป (Injection Molding Preform) ขั้นตอนแรกในกระบวนการผลิตขวดน้ำพลาสติกคือการฉีดขึ้นรูปพรีฟอร์ม ทำได้โดยการหลอมเม็ดพลาสติกและฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ที่ทำให้พรีฟอร์มมีรูปร่างเป็นขวดน้ำขึ้นมา 2. การขึ้นรูปเป่าแบบยืด […]

Read More →