สถานพยาบาลรักษาดวงตา

TRSC

ปัญหาของใครหลายต่อหลายคนนั้นคงจะหนีไม่พ้นเรื่องปัญหาของสายตา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของสายตาสั้น สายตายาวหรือแม้แต่กระทั่งสายตาเอียง นับได้ว่าเป็นปัญหาที่สามารถเกิดได้กับทุกเพศและทุกวัย เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นสายตาของมนุษย์โดยเฉลี่ยจากเกณฑ์ปกติจะมีความยาวของสายตามากยิ่งขึ้น โดยอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับคนใส่แว่นที่จะต้องพอเขออย่างแน่นอนเลยก็คือการพกพาแว่นตา ซึ่งในบางสถานการณ์อาจไม่สะดวกต่อการพกพา และสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาในระดับที่รุนแรงจะต้องแบกรักน้ำหนักของแว่นที่มากกว่าคนทั่วไป ดังนั้น TRSC International เข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้  

TRSC คือ สถาบันเอกชนทางการแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในด้านจักษุแพทย์หรือที่เรียกกันในภาษาชาวบ้านสถานพยาบาลรักษาดวงตาที่มีความเฉพาะทางเป็นอย่างมาก สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับดวงตาด้วยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาดวงตามาหลายปี อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีในการรักษาและผ่าตัดดวงตาที่มีความทันสมัยและมีความเป็นสากลอีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการบริการให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้งานได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 

ประเภทของการรักษาใน TRSC 

TRSC เป็นสถานพยาบาลที่สามารถรักษาดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเภทของการตรวจนั้นมีอย่างครอบคลุม โดยประเภทของการตรวจจาก TRSC จะมีการตรวจอยู่ 3 ประเภท ได้แก่  

 1. การตรวจวิเคราะห์สภาพดวงตาก่อนเข้าไปรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด 

โดยจะต้องมีการเตรียมตัวและการปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจวิเคราะห์สภาพของดวงตาที่ TRSC 

 1. พกบัตรประจำตัวประชาชนมาเข้ารับการรักษาทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน 
 1. งดการสวมใส่คอนแทคเลนส์ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 3 วันขึ้นไป  
 1. งดยาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารเคมีในสมองและฮอร์โมน เช่น ยานอนหลับ ยารักษาสิว เป็นต้น 
 1. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
 1. การตรวจติดตามหลังผ่าตัด 
 1. ตรวจติดตามผลภายหลังจากการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ อีกทั้งยังเป็นการติดตามผลของการสมานตัวของแผลภายหลังจากการผ่าตัดว่ามีความปกติอยู่หรือไม่ 
 1. ตรวจสอบสภาพของสายตา โดยการวัดและทดสอบค่าสายตาว่าภายหลังจากการรักษาแล้ว ค่าสายตาอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติหรือไม่ 
 1. การตรวจสุขภาพตาประจำปี 
 1. อย่างน้อยเราควรมีการตรวจค่าสายตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากคนที่เคยได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับสายตามาแล้วล้วนแต่มีปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นมาได้ง่ายกว่าคนทั่วไป  
 1. สำหรับผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วงของผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจโรคทางสายตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเช่นเดียวกัน โดยโรคที่ต้องได้รับการตรวจได้แก่ ต้อกระจก ต้อหิน โรคตาบอดสี เป็นต้น