ขั้นตอนในการผลิตขวดน้ำพลาสติก

ขวดน้ำพลาสติก

ขวดน้ำพลาสติกที่เรามักซื้อตามร้านสะดวกซื้อเพื่อดื่มนั้นกว่าจะมาเป็นขวดบรรจุน้ำเปล่าหรือน้ำชนิดใด ๆ ให้เราได้ดื่มนั้น ต้องผ่านวิธีการทำหลากหลายขั้นตอนซึ่งในกระบวนการผลิตขวดน้ำพลาสติก โดยทั่วไปมีทั้งหมดสี่ขั้นตอนโดยประมาณ ได้แก่ การปั้นให้ขึ้นรูปขวด การขึ้นรูปเป่าแบบยืด การหลอมขวด และสุดท้ายคือการบรรจุ

1. การฉีดแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป (Injection Molding Preform)

ขั้นตอนแรกในกระบวนการผลิตขวดน้ำพลาสติกคือการฉีดขึ้นรูปพรีฟอร์ม ทำได้โดยการหลอมเม็ดพลาสติกและฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ที่ทำให้พรีฟอร์มมีรูปร่างเป็นขวดน้ำขึ้นมา

2. การขึ้นรูปเป่าแบบยืด (Stretch Blow Molding)

หลังจากที่พรีฟอร์มหล่อมและปล่อยให้เย็นและดันออกจากแม่พิมพ์แล้ว พรีฟอร์มจะถูกส่งไปยังเครื่องฉีดขึ้นรูปแบบยืด ในเครื่องนี้ พรีฟอร์มจะถูกวางลงในแม่พิมพ์และทำให้ร้อนจนนุ่มพอที่จะยืดออกจากกันได้

3. การกรอกและปิดฝา (Filling and Capping)

เมื่อขวดขวดน้ำพลาสติกถูกเป่าและทำให้เย็นลงแล้ว ขวดจะถูกย้ายไปยังขั้นตอนการเติมน้ำ ในขั้นตอนนี้น้ำจะถูกสูบเข้าไปในขวดภายใต้แรงดันสูงก่อนที่จะปิดฝาและซีลให้แน่นด้วยพลาสติกอีกที

4. การติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ (Labelling and Packaging)

ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการผลิตคือการติดฉลากและบรรจุขวดน้ำ โดยทั่วไปจะทำโดยเครื่องติดฉลากบนขวดขณะที่ขวดน้ำพลาสติกทั้งหลายเหล่านี้ผ่านบนสายพานลำเลียง

5. การควบคุมคุณภาพ

หลังจากติดฉลากและบรรจุขวดแล้ว จะถูกส่งไปยังแผนกควบคุมคุณภาพเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่อง หากพบว่าขวดใดชำรุด มีตำหนิ  หรือรูปทรงไม่สวยงาม จะนำออกจากสายการผลิตทันที 

ข้อเสียและประโยชน์ของการใช้ขวดน้ำพลาสติก

ในปัจจุบันขวดน้ำพลาสติกกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว เราใช้ขวดน้ำประเภทนี้กันมากขึ้น เพราะมักจะถูกกว่าและสะดวกกว่าการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดประเภทอื่น ๆ และน้ำหนักเบา พกพาได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสียหลายประการในการใช้ขวดน้ำพลาสติก ประการแรกคือขวดน้ำพลาสติกทำมาจากปิโตรเลียม ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ นอกจากนี้ กระบวนการผลิตยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อใช้ขวดน้ำแล้วเวลาทิ้งขวดเหล่านี้มักเป็นการฝัง ซึ่งต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย

ในทางกลับกัน การใช้ขวดน้ำพลาสติกก็มีประโยชน์เช่นกันอย่างแรกคือ น้ำหนักเบาและพกพาสะดวก และไม่แตกเหมือนขวดแก้ว นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ขวดน้ำพลาสติกจำนวนมากทำจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต สุดท้ายแล้วการตัดสินใจว่าจะใช้ขวดน้ำพลาสติกหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องชั่งน้ำหนักทั้งข้อดีและข้อเสียก่อนเลือกใช้ จะดีที่สุด